Grafik wydarzeń

TERMINARZ GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CHOCENIU

 

21.02 – Dzień Druhenki – OSP

22.02     —

23.02     —

29.02     —

01.03     — Turniej koszykówki

07.03  –   Turniej tańca

08.03  –  Turniej tańca

14.03  –  Wystawa psów

15.03  –  Wystawa psów